วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

crazy day in to dirt...........

ชาวแกีงไปเดิทหลังดอย เนี่ยเค้าเรียกว่า เดิร์ทเหรอวะเนี่ย อะไรก็ม่ายรู้